เปิดเวบเมื่อ 16/03/2548
ปรับปรุงเวบเมื่อ 18/05/2563
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 1877
***บ.อมรภัทรเทรดดิ้ง จำกัด ยินดีต้อนรับค่ะ จำหน่ายเครื่องปรับอากาศชั้นนำ, อะไหล่แอร์,อุปกรณ์ติดตั้งแอร์ (บางครั้ง Update ไม่ทัน) สามารถติดต่อได้ที่ Tel. (02)-455-9918-22 Email: amornpat@loxinfo.co.th***

สินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ


เครื่องปรับอากาศแยกส่วนแบบตั้งแขวน Trane เทรน รุ่น IRIS ตั้งแขวน
ราคา 0.00
33
รหัสสินค้า : 001158
เครื่องปรับอากาศแยกส่วนแบบตั้งแขวน Trane เทรน รุ่น IRIS ตั้งแขวน<br> บ. อมรภัทร 02-4559918-22
  Tell a Friend
ชุดคอนโทรล control Panel อะไหล่ เครื่องปรับอากาศ แคเรียร์ Carrier
ราคา 0.00
33
รหัสสินค้า : 000952
ชุดคอนโทรล control Panel อะไหล่ เครื่องปรับอากาศ แคเรียร์ Carrier
  Tell a Friend
เครื่องปรับอากาศแยกส่วนแบบตั้งแขวน Trane เทรน รุ่น IRIS ตั้งแขวน
ราคา 0.00
33
รหัสสินค้า : 001159
เครื่องปรับอากาศแยกส่วนแบบตั้งแขวน Trane เทรน รุ่น IRIS ตั้งแขวน<br><br> บ. อมรภัทร 02-4559918-22
  Tell a Friend
คอมเพรสเซอร์( compressor ) เครื่องปรับอากาศ เทรน แอร์ TRANE อินเวอร์เตอร์ inverter อะไหล่TRANE
ราคา 0.00
33
รหัสสินค้า : 001314
คอมเพรสเซอร์( compressor ) เครื่องปรับอากาศ เทรน แอร์ TRANE อินเวอร์เตอร์ inverter อะไหล่TRANE
  Tell a Friend
ชุดคอนโทรล control Panel อะไหล่ เครื่องปรับอากาศ แคเรียร์ Carrier
ราคา 0.00
33
รหัสสินค้า : 000953
ชุดคอนโทรล control Panel อะไหล่ เครื่องปรับอากาศ แคเรียร์ Carrier
  Tell a Friend
คอมเพรสเซอร์( compressor ) เครื่องปรับอากาศ เทรน แอร์ TRANE อินเวอร์เตอร์ inverter อะไหล่TRANE
ราคา 0.00
33
รหัสสินค้า : 001315
คอมเพรสเซอร์( compressor ) เครื่องปรับอากาศ เทรน แอร์ TRANE อินเวอร์เตอร์ inverter อะไหล่TRANE
  Tell a Friend
เครื่องปรับอากาศ Trane เทรน ตู้ตั้ง คอยล์เย็น
ราคา 0.00
33
รหัสสินค้า : 001160
เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ Trane เทรน ชิลเลอร์ Chiller air duct / แอร์ดักท์ / แอร์ท่อลม /แอร์โรงงาน Trane เทรน สำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม
  Tell a Friend
คอมเพรสเซอร์( compressor ) เครื่องปรับอากาศ เทรน แอร์ TRANE อินเวอร์เตอร์ inverter อะไหล่TRANE
ราคา 0.00
33
รหัสสินค้า : 001319
คอมเพรสเซอร์( compressor ) เครื่องปรับอากาศ เทรน แอร์ TRANE อินเวอร์เตอร์ inverter อะไหล่TRANE
  Tell a Friend
ชุดคอนโทรล control Panel อะไหล่ เครื่องปรับอากาศ แคเรียร์ Carrier
ราคา 0.00
33
รหัสสินค้า : 000954
ชุดคอนโทรล control Panel อะไหล่ เครื่องปรับอากาศ แคเรียร์ Carrier
  Tell a Friend
รีโมท Remote สำหรับเครื่องปรับอากาศ เทรน อะไหล่ Trane_Copy_Copy
ราคา 0.00
33
รหัสสินค้า : 001498
รีโมท Remote สำหรับเครื่องปรับอากาศ เทรน อะไหล่ Trane
  Tell a Friend
รีโมท Remote สำหรับเครื่องปรับอากาศ เทรน อะไหล่ Trane_Copy_Copy_Copy
ราคา 0.00
33
รหัสสินค้า : 001498
รีโมท Remote สำหรับเครื่องปรับอากาศ เทรน อะไหล่ Trane
  Tell a Friend
เครื่องปรับอากาศ เทรน Trane Cassette Type 4 ทิศทาง
ราคา 0.00
33
รหัสสินค้า : 001161
เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ Trane เทรน ชิลเลอร์ Chiller air duct / แอร์ดักท์ / แอร์ท่อลม /แอร์โรงงาน Trane เทรน สำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม
  Tell a Friend
รีโมท Remote สำหรับเครื่องปรับอากาศ เทรน อะไหล่ Trane_Copy_Copy_Copy_Copy_Copy
ราคา 0.00
33
รหัสสินค้า : 001499
รีโมท Remote สำหรับเครื่องปรับอากาศ เทรน อะไหล่ Trane
  Tell a Friend
คอมเพรสเซอร์( compressor ) เครื่องปรับอากาศ เทรน แอร์ TRANE อินเวอร์เตอร์ inverter อะไหล่TRANE
ราคา 0.00
33
รหัสสินค้า : 001322
คอมเพรสเซอร์( compressor ) เครื่องปรับอากาศ เทรน แอร์ TRANE อินเวอร์เตอร์ inverter อะไหล่TRANE
  Tell a Friend
รีโมท Remote สำหรับเครื่องปรับอากาศ เทรน อะไหล่ Trane_Copy_Copy_Copy_Copy
ราคา 0.00
33
รหัสสินค้า : 001499
รีโมท Remote สำหรับเครื่องปรับอากาศ เทรน อะไหล่ Trane
  Tell a Friend
เครื่องปรับอากาศ เทรน Trane Cassette Type 4 ทิศทาง
ราคา 0.00
33
รหัสสินค้า : 001162
เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ Trane เทรน ชิลเลอร์ Chiller air duct / แอร์ดักท์ / แอร์ท่อลม /แอร์โรงงาน Trane เทรน สำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม
  Tell a Friend
ชุดคอนโทรล control Panel อะไหล่ เครื่องปรับอากาศ แคเรียร์ Carrier
ราคา 0.00
33
รหัสสินค้า : 000957
ชุดคอนโทรล control Panel อะไหล่ เครื่องปรับอากาศ แคเรียร์ Carrier
  Tell a Friend
รีโมท Remote สำหรับเครื่องปรับอากาศ เทรน อะไหล่ Trane_Copy_Copy_Copy_Copy_Copy
ราคา 0.00
33
รหัสสินค้า : 001500
รีโมท Remote สำหรับเครื่องปรับอากาศ เทรน อะไหล่ Trane
  Tell a Friend
รีโมท Remote สำหรับเครื่องปรับอากาศ เทรน อะไหล่ Trane_Copy_Copy_Copy_Copy_Copy
ราคา 0.00
33
รหัสสินค้า : 001500
รีโมท Remote สำหรับเครื่องปรับอากาศ เทรน อะไหล่ Trane
  Tell a Friend
รีโมท Remote สำหรับเครื่องปรับอากาศ เทรน อะไหล่ Trane_Copy_Copy_Copy_Copy_Copy
ราคา 0.00
33
รหัสสินค้า : 001500
รีโมท Remote สำหรับเครื่องปรับอากาศ เทรน อะไหล่ Trane
  Tell a Friend
รีโมท Remote สำหรับเครื่องปรับอากาศ เทรน อะไหล่ Trane_Copy_Copy_Copy_Copy_Copy
ราคา 0.00
33
รหัสสินค้า : 001500
รีโมท Remote สำหรับเครื่องปรับอากาศ เทรน อะไหล่ Trane
  Tell a Friend
เครื่องปรับอากาศ เทรน Trane Cassette Type 4 ทิศทาง
ราคา 0.00
33
รหัสสินค้า : 001163
เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ Trane เทรน ชิลเลอร์ Chiller air duct / แอร์ดักท์ / แอร์ท่อลม /แอร์โรงงาน Trane เทรน สำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม
  Tell a Friend
คอมเพรสเซอร์( compressor ) เครื่องปรับอากาศ เทรน แอร์ TRANE อินเวอร์เตอร์ inverter อะไหล่TRANE
ราคา 0.00
33
รหัสสินค้า : 001323
คอมเพรสเซอร์( compressor ) เครื่องปรับอากาศ เทรน แอร์ TRANE อินเวอร์เตอร์ inverter อะไหล่TRANE
  Tell a Friend
รีโมท Remote สำหรับเครื่องปรับอากาศ เทรน อะไหล่ Trane_Copy_Copy_Copy_Copy
ราคา 0.00
33
รหัสสินค้า : 001500
รีโมท Remote สำหรับเครื่องปรับอากาศ เทรน อะไหล่ Trane
  Tell a Friend
ชุดคอนโทรล control Panel อะไหล่ เครื่องปรับอากาศ แคเรียร์ Carrier
ราคา 0.00
33
รหัสสินค้า : 000968
ชุดคอนโทรล control Panel อะไหล่ เครื่องปรับอากาศ แคเรียร์ Carrier
  Tell a Friend
รีโมท Remote สำหรับเครื่องปรับอากาศ เทรน อะไหล่ Trane_Copy_Copy_Copy
ราคา 0.00
33
รหัสสินค้า : 001501
รีโมท Remote สำหรับเครื่องปรับอากาศ เทรน อะไหล่ Trane
  Tell a Friend
รีโมท Remote สำหรับเครื่องปรับอากาศ เทรน อะไหล่ Trane_Copy_Copy
ราคา 0.00
33
รหัสสินค้า : 001501
รีโมท Remote สำหรับเครื่องปรับอากาศ เทรน อะไหล่ Trane
  Tell a Friend
คอมเพรสเซอร์( compressor ) เครื่องปรับอากาศ เทรน แอร์ TRANE อินเวอร์เตอร์ inverter อะไหล่TRANE
ราคา 0.00
33
รหัสสินค้า : 001324
คอมเพรสเซอร์( compressor ) เครื่องปรับอากาศ เทรน แอร์ TRANE อินเวอร์เตอร์ inverter อะไหล่TRANE
  Tell a Friend
Fan coil เครื่องปรับอากาศแยกส่วน/ air duct / แอร์ดักท์ / แอร์ท่อลม /แอร์โรงงาน Trane เทรน เบอร์ 5
ราคา 0.00
33
รหัสสินค้า : 001237
แฟนคอยล์ คอยล์เย็น Fan coilเครื่องปรับอากาศแยกส่วน/ air duct / แอร์ดักท์ / แอร์ท่อลม /แอร์โรงงาน Trane เทรน สำหรับ สำนักงาน และ โรงงานอุตสาหกรรม AHU Single Skin / water coil / R407-c
  Tell a Friend
รีโมท คอนโทรล Remote Control อะไหล่ เครื่องปรับอากาศ แคเรียร์ Carrier
ราคา 0.00
33
รหัสสินค้า : 000990
รีโมท คอนโทรล Remote Control อะไหล่ เครื่องปรับอากาศ แคเรียร์ Carrier
  Tell a Friend


Total: 1,877:               
 
First    Prev 56 57 58 59 60 Next    Last       Go to: Go