เปิดเวบเมื่อ 16/03/2548
ปรับปรุงเวบเมื่อ 06/08/2563
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 1897
***บ.อมรภัทรเทรดดิ้ง จำกัด ยินดีต้อนรับค่ะ จำหน่ายเครื่องปรับอากาศชั้นนำ, อะไหล่แอร์,อุปกรณ์ติดตั้งแอร์ (บางครั้ง Update ไม่ทัน) สามารถติดต่อได้ที่ Tel. (02)-455-9918-22 Email: amornpat@loxinfo.co.th***

บทความ
หลักการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ (อ่าน 910/ตอบ 0)
หลักการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ
 
ารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ (แอร์) ต้องอาศัยสารทำความเย็น ซึ่งเป็นสารที่ไม่มีกลิ่น สี และรส
วัฏจักรการทำความเย็นเริ่มจากเมื่อเปิดแอร์ สารทำความเย็นเหลวจะไหลผ่านอุปกรณ์ป้อนสารทำความเย็นเข้าไปยังแผงท่อทำความเย็น FCU Coil ซึ่งติดตั้งอยู่ภายในห้อง พัดลมส่งลมเย็นจะดูดอากาศร้อนและชื้นภายในห้องผ่านแผ่นกรองอากาศ Filter ซึ่งติดตั้งอยู่ด้านหน้าของแผงท่อทำความเย็น Coil  เพื่อกรองฝุ่นละออง และอากาศร้อนชื้นนี้จะคายความร้อนให้แก่สารทำความเย็นภายในแผงท่อทำความเย็น ทำให้อุณหภูมิและความชื้นลดลงและถูกพัดลมส่งลมเย็นส่งกลับเข้ามาสู่ห้องอีกครั้งหนึ่งโดยผ่านแผ่นกระจายลม เพื่อให้ลมเย็นแพร่ไปสู่ส่วนต่างๆ ของห้องอย่างทั่วถึง
สำหรับสารทำความเย็นเหลวภายในแผงท่อทำความเย็น เมื่อได้รับความร้อนจากอากาศภายในห้อง จะระเหยกลายเป็นไอ และไหลเข้าสู่คอมเพรสเซอร์ Compressor ซึ่งจะอัดไอนี้เพื่อส่งต่อไปยังแผงท่อระบายความร้อน CDU Coil ซึ่งติดตั้งอยู่นอกอาคาร พัดลมระบายความร้อน CDU motor จะดูดอากาศภายนอกมาระบายความร้อนออกจากสารทำความเย็น ทำให้ไอสารทำความเย็นกลั่นตัวกลับเป็นของเหลวอีกครั้งหนึ่ง และไหลออกจากแผงท่อระบายความร้อนไปสู่อุปกรณ์ป้อนสารทำความเย็น วนเวียนเป็นวัฏจักรเช่นนี้ตลอดเวลาจนกว่าอุณหภูมิในห้องจะถึงระดับที่เราตั้งไว้ อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิก็จะส่งสัญญาณให้คอมเพรสเซอร์หยุดทำงานชั่วขณะหนึ่ง จึงประหยัดไฟฟ้าส่วนที่ป้อนให้คอมเพรสเซอร์ทำงานได้ แต่พัดลมส่งความเย็นยังคงทำหน้าที่ส่งลมให้ภายในห้อง จนเมื่อความร้อนภายในห้องเริ่มทำให้อุณหภูมิของห้องสูงขึ้น ตัวอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิก็จะส่งสัญญาณให้คอมเพรสเซอร์ทำงานเพื่อให้สารทำงานเย็นไหลผ่านแผงทำทำความเย็นใหม่
ดังนั้นถ้าเราตั้งอุณหภูมิที่อุปกรณ์ควบคุมไม่ให้ต่ำมากคือ ไม่ให้เย็นจนเกินไป ก็จะช่วยประหยัดไฟได้ ซึ่งตามปกติควรตั้งไว้ที่ 25-25.5 องศาเซลเซียส หลักการทำความเย็นในลักษณะนี้ จะต้องทำให้ห้องที่จะทำการปรับอากาศนั้นอยู่ในสภาพที่อยู่ในระบบปิด หรือเสมืนเป็นกล่องใบหนึ่งคือต้องปิดประตูและหน้าต่างทุกบานให้มิดชิด อย่าให้มีอากาศรั่วเข้าออกได้ เครื่องปรับอากาศจะทำงานโดยรับความร้อนและความชื้นจากภายในห้องไปปรับจนเย็นถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ ซึ่งยังมีผู้ใช้เครื่องปรับอากาศผิดๆ โดยเปิดเครื่องปรับอากาศพร้อมทั้งเปิดประตู หรือหน้าต่างไว้ ซึ่งทำให้อากาศและความชื้นจากภายนอกห้องไหลเข้ามาภายในห้องอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้คอมเพรสเซอร์ ต้องทำงานตลอดเวลาเช่นกัน และทำให้ห้องเย็นไม่ถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ จึงสิ้นเปลืองพลังงาน
กล่าวโดยสรุปคือ เครื่องปรับอากาศทำหน้าที่พาความร้อนที่เกิดขึ้นภายในห้องต่างๆ ของบ้านพักอาศัย ผ่านทางแผงท่อทำความเย็นออกไปทิ้งภายนอกโดยผ่านทางแผงท่อระบายความร้อนนั่นเอง หากการพาความร้อนไปทิ้งนี้เกิดขึ้นได้สะดวก ห้องต่างๆ ก็จะเย็นได้รวดเร็วและสิ้นเปลืองไฟฟ้าน้อยด้วย